Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) melalui Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPPI) menganjurkan Majlis Penghargaan Usim Top 100 Researchers (2013-2017) bagi meraikan peranan dan...
Sekumpulan 21 pensyarah dari 15 universiti awam telah dijemput untuk menyertai satu program pertukaran budaya dan akademik di Jepun
Naib Canselor Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Prof. Datuk Ts. Dr. Shahrin Sahib sekali lagi menjejak utara dalam Ekspedisi Kayuhan Bumi Hijau yang dianjurkan oleh Pusat Sukan UTeM dengan...
Al-Quran yang telah diturunkan ALLAH sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia sepanjang zaman, mencakupi ilmu semua bidang termasuk sains dan teknologi. Galakan al-Quran untuk mengkaji...
Sering kali tahap perlaksanaan sistem pendidikan di Malaysia menjadi persoalan kepada para ilmuwan dan masyarakat umum. Sistem pendidikan di Malaysia pada amnya dilihat masih berada pada tahap yang...
Para saintis dan penyelidik dari institusi pengajian tinggi awam (IPTA), agensi kerajaan dan swasta dipelawa menyertai pertandingan ‘The Falling Walls Lab’, di Institut Perubatan, Sains dan...
Kelawar merupakan satu-satunya keluarga mamalia yang mampu terbang seperti burung, kerana kaki hadapannya yang dilengkapi kulit tambahan yang berfungsi sebagai sayap. Biar pun struktur tubuh seperti...
Machinoeki mungkin janggal pada pendengaran kita, tetapi di negara Jepun machinoeki telah lama diamalkan untuk kesejahteraan rakyatnya.Konsep ‘machinoeki’, atau bakal dikenali di Malaysia sebagai...
Sebahagian daripadanya adalah koleksi kesayangan, sementara keseluruhannya memiliki nilai intelek tersendiri yang sudah 42 tahun dalam simpanan.
Persidangan Kebangsaan Pascasiswazah dan Sarjana Mengenai Sains, Teknologi dan Masyarakat 2017 telah berlangsung dengan jayanya di Fakulti Sains, Universiti Malaya pada 1 & 2 November lalu.Persidangan...