KUALA NERUS - Universiti Malaysia Terengganu (UMT) terus memberi tumpuan ke arah pembinaan hubungan strategik dengan pihak industri dan terbaharu universiti itu dalam proses perbincangan dengan...
KUALA NERUS - Hospital Pengajar Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) bakal dijadikan model terbaik bagi hospital pintar berasaskan teknologi dalam negara apabila ia siap sepenuhnya pada tahun 2020...
Lima peserta perintis projek kelulut yang merupakan golongan asnaf, telah diberi latihan dan pendedahan mengenai teknik menternak kelulut.
GONG BADAK - Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) melalui Fakulti Biosumber dan Industri Makanan (FBIM) menandatangani Memorandum Perjanjian (MoA) dalam bidang penyelidikan dengan Universitas...
Kerajaan negeri komited dalam usaha untuk mewujudkan Tabung Biasiswa Pelajar Cemerlang bagi membantu anak Terengganu yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah pertama. Menteri Besar, Dr...
KUALA TERENGGANU – Penganjuran kali kedua Career Day 2.0 atau Hari Kerjaya 2.0 oleh Politeknik Kuala Terengganu (PKT) dengan kerjasama JobsMalaysia Centre Terengganu baru-baru ini, mendapat sambutan...
KUALA NERUS - Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) bakal menerima 17 kakitangan daripada Institut Kesehatan Helvetia (IKH) Indonesia bagi mengikuti pengajiandalam bidang kesihatan dan perubatan di...
RHB Islamic Bank bersetuju memberi tajaan RHB Islamic Endowed Scholar in Finance kepada ahli akademik dari bidang kewangan di Universiti Malaysia Terengganu (UMT). Tajaan berbentuk endowmen terhad itu...
KUALA NERUS - Kerajaan negeri bakal membina pusat pemulihan dadah yang menggabungkan perubatan moden dan islamik dalam usaha membanteras gejala negatif itu secara menyeluruh.Pengerusi Jawatankuasa...
KUALA TERENGGANU – Prihatin dengan kesihatan pelajar agar dijauhi demam denggi, Unit Kesihatan dan Bahagian Pengurusan Fasiliti dengan kerjasama Bahagian Pentadbiran Universiti Teknologi Mara (UiTM)...
MARANG - Penyelidik dari Politeknik Malaysia berjaya melaksanakan tujuh projek Jaringan Penyelidikan Awam-Swasta (PPRN) yang mempunyai fungsi berbeza untuk masyarakat sepanjang tahun ini.Antaranya...
MENGABANG TELIPOT - Warga Universiti Malaysia Terengganu (UMT) perlu membuat pemantauan berterusan di kawasan masing-masing bagi membendung penularan wabak demam denggi.Naib Canselornya, Prof Datuk Dr...