Kebanyakan sukan tidak terlepas daripada kecederaan termasuklah sukan badminton. Kecederaan dalam sukan badminton adalah pelbagai. Kecederaan ini terdiri daripada kecederaan ringan dan kecederaan...
Bari atau Baros dalam bahasa Yunani moden bermaksud berat, beban, gemuk. Pembedahan bariatrik adalah pembedahan untuk obesiti. Pembedahan bariatrik pada masa ini adalah satu-satunya kaedah penurunan...