26 Februari 2018 - YB Dato’ Seri Idris Jusoh, Menteri Pendidikan Tinggi, pada hari ini mengumumkan bahawa KPT telah meluluskan sebanyak 65 permohonan pelanjutan khas biasiswa PhD bagi pelajar tajaan...
SINTOK, 19 JAN 2018 - Memperkasakan kemahiran keusahawanan dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi di negara ini menjadi antara agenda utama Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dalam usaha...