Setiap universiti mempunyai sistem untuk memantau prestasi akademik pelajar dan pensyarahnya. Sistem Student’s Feedback On-Line (SuFO) merupakan salah satu sistem yang diguna pakai di universiti...
Kepentingan untuk memenuhi keperluan nutrisi di dalam pemakanan seharian perlu diambil berat terutamanya bagi kanak-kanak. Kekurangan nutrisi atau zat dapat menjejaskan kesihatan individu. Zat boleh...
Penyertaan para penyelidik Management & Science University (MSU) dalam International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX) 2018 sekali lagi memperoleh kejayaan membanggakan apabila...
Golongan Orang Kelainan Upaya (OKU) yang mengalami masalah pendengaran kini boleh menikmati pembelajaran al-Quran dalam suasana yang lebih menyeronokkan. Jika sebelum ini pembelajaran mereka hanya...